หน้าแรก ประวัติมูลนิธิ สมาชิกมูลนิธิ กิจกรรมมูลนิธิ การสนับสนุนมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ( 4-9-2558 )
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์

โดยอาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ประธานมูลนิธิ

ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท


 

อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
มอบเช็คทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียน
คุณมณี พึ่งทำ รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียน

 


อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาของโรงเรียน

 


ตัวแทนของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับมอบทุนการศึกษา กล่าวขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา
 


ประธาน และรองประธาน มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และนักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 

[ กลับหน้าเดิม ]


 
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกบุคลากร และการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย
 
อ่านรายละเอียด >>
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูทั้งหมด >>