หน้าแรก ประวัติมูลนิธิ สมาชิกมูลนิธิ กิจกรรมมูลนิธิ การสนับสนุนมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ
 
พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี พ.ศ. 2554 ( 30-8-2554 )


มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์

โดยอาจารย์ธวัชพงศ์  ธนิตลิมปะพงศ์ ประธานมูลนิธิ

ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2554 ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

 

คุณพิสิษฏ์ชัย  สงฆ์ประสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์

มอบเช็คทุนการศึกษาจำนวน 120,000 บาท ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คุณพิสิษฏ์ชัย  สงฆ์ประสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิ ในฐานะประธานในพิธี

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทีผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียน

 

คุณทัศนีย์  สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิ

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียน

 

รองประธานมูลนิธิ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 

รองประธานมูลนิธิ รับมอบของที่ระลึกจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 

รองประธานมูลนิธิ ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 


 

 
[ กลับหน้าเดิม ]


 
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกบุคลากร และการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย
 
อ่านรายละเอียด >>
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูทั้งหมด >>