หน้าแรก ประวัติมูลนิธิ สมาชิกมูลนิธิ กิจกรรมมูลนิธิ การสนับสนุนมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ
 
การมอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา (10-6-2554)


อาจารย์ธวัชพงศ์  ธนิตลิมปะพงศ์

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์

เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนขาดแคลน ใน 5 สำนักงานเขต คือ

สำนักงานเขตบางเขน, สำนักงานเขตดอนเมือง, สำนักงานเขตสายไหม,

สำนักงานเขตหลักสี่, และสำนักงานเขตคันนายาว ทั้งหมด 28 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 56,000 บาท

โดยมีมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา เป็นผู้รับมอบ

ณ โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน

 

 อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 

 

นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา

 

 

อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ มอบทุนให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา

 

 

อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ถ่ายรูปร่วมกับประธานและคณะกรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา

 

 

อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ถ่ายรูปร่วมกับประธานมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบัว และนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา

 

 

อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ รับมอบของที่ระลึกจากมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา


 
[ กลับหน้าเดิม ]


 
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์
อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกบุคลากร และการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย
 
อ่านรายละเอียด >>
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูทั้งหมด >>